Vid valpintresse!

Vid intresse av valp från oss börja med att skicka ett mail till bullybliss@live.se där ni berättar lite kort om er och vad ni kan erbjuda en Fransk Bulldogg.

Jag låter aldrig någon tinga valp förrän vid tidigast 4 veckors ålder då jag inte på förhand kan veta hur många, vilka kön eller vilka personligheter det blir.  Allt för att hitta rätt hem till rätt valp.

Abbie